Inwestycje w sprzedaży

Kontakt

Zapraszamy

Do naszego biura przy ul. Ogińskiego 15 na Jasnych Błoniach zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Neptun Developer Sp. z o. o.

71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 15

Sekretariat:
Tel. 91 423 28 90
Fax. 91 423 34 76
E-mail: sekretariat@nd.com.pl

Dział Sprzedaży:

Tel. 91 421 20 61; 784 684 540

E-mail: sprzedaz@nd.com.pl

NIP 851-27-04-599
REGON 812084592
Bank PKO BP II/O. Szczecin 06102047950000900200037929

KRS 5053, Sąd Rejonowy w Szczecinie
XIII Wydział Gospodarczy

Kapitał Zakładowy: 7 200 000 PLN